Boringer

Boring 2

     

Den gamle boring 2 er blevet erstattet af en ny boring 2 tæt ved den gamle.

 

Boring 3

     

Før renovering
Færdig råvandsstation for boring 3

Nyt borehul udføres for boring 3

Den oprindelig plan med renoveringen af boring 3 indebar, at der skulle indsættes nye og mindre rør indeni de tærede rør. Metoden ville medføre, at den mængde vand, der kunne indvindes, ville blive reduceret væsentligt. Det blev derfor besluttet at udføre en helt ny boring få meter fra den oprindelige. Dette er en fordyrelse af projektet men langsigtet en bedre løsning.
Der var mange problemer med at bore det nye hul, herunder sammenstyrtning og forurening af borehullet. Efter fire måneders arbejde, i januar 2006, kunne vi endelig tage den nye boring i brug. Den nye råvandsstation opfylder til fulde de krav der stilles af  myndighederne og mere til.

Bestyrelsen forventer, at den vil kunne oppumpe vand de næste 10 til 15 år uden væsentlige problemer.

Boring 4

     

Før renovering
Efter renovering 2005

I foråret 2005 har vi renoveret vandværkets Boring 4. Som er placeret på vandværkets grund, Soderupvej 11.
 
På generalforsamlingen i 2004 i forbindelse med at en helt ny boring, boring 5, var blevet taget i brug blev følgende oplyst:

Glæden ved at tage den nye boring i brug er dog falmet lidt. Vi har måttet konstatere, at der er en stigende forurening af vandværkets hidtil bedste boring, boring 4, der er blevet ramt af "BAM". Forureningen med BAM er på nuværende tidspunkt absolut ikke kritisk og vandet fra denne boring kan fortsat drikkes.

Boring 4 er nu blevet renoveret. Mindre borerør er blevet monteret i det eksisterende, tærede borerør, og en betydelig mindre pumpe er blevet monteret, så der nu oppumpes mindre vand. En ny og moderne råvandsstation er ligeledes blevet monteret. Efter at boringen havde været i drift en måned, blev der udført analyser af råvandet, og det glædelige budskab var, at der ikke kunne konstateres BAM. Udover at det selvfølgelig har kostet en del penge, har konsekvensen også været en betydelig mindre indvinding af vand: ca. 6 m3 i timen mod før 25 m3 i timen. 
Bestyrelsen mener dog, at dette har været pengene værd, og på længere sigt, om 5 til 10 år når risikoen for BAM er forsvundet, kan boringen med stor sandsynlighed ombygges således, at den kommer op på sin optimale ydelse.

Boring 5

     

Placering
Teknik

 

En ny råvandsboring, i daglig tale benævnt boring 5, blev igangsat 28. januar 2003. Slutprisen blev ca. 2.1 mill kr., fordelt over perioden 1998 til 2003. I denne pris er blandt meget andet medtaget omkostninger til en del forundersøgelser, som er anvendelige, når vi på et senere tidspunkt skal udføre endnu en ny boring. Den nye råvandsboring har kørt meget tilfredsstillende det forløbne år, og vandkvaliteten er rigtig god.

Boring 5 er placeret i højre vejside på Soderupvej, tæt ved Soderup By

 Sådan læses en vandanalyse