Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket har her ved årsskiftet foretaget fjernaflæsning af vandmålerne og disse aflæsninger anvendes til udsendes af årsopgørelse/a conto.

Høje-Taastup kommune blev sidste år tilbudt at modtage aflæsninger foretaget af vandværket men har ikke ønsket at tage imod dette tilbud.

Aflæsning skal foretages ved årsskiftet og aflæsningsresultatet skal indsendes til Høje-Taastrup kommune.

Høje-Taastrup kommune anvender aflæsningsresultatet til beregning/udendelse af opkrævning/vandafledningsafgift.