Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Det forventes, at vandværket ved årskiftet 2020-2021 foretager aflæsning som sendes til kommunen, således forbrugerne ikke længere selv skal indsende aflæsningskort.

Aflæsning skal foretages ved årsskiftet og aflæsningsresultatet skal indsendes til Høje-Taastrup kommune.

Høje-Taastrup kommune anvender aflæsningsresultatet til beregning/udendelse af opkrævning/vandafledningsafgift.

Aflæsningsresultatet fremsendes herefter til vandværket i marts måned. Således vi kan fortage opgørelse og udsende denne sammen med ½ års opkrævningen i maj måned.