Sikkerhed


 
Drengestreger satte kortvarig sindene i bevægelse hos mange vandværksfolk. I en af Greve bys vandboringer 
"tilsatte" drenge et stof (rottegift) hvis skadelige virkninger på grundvandet de ikke havde tænkt over. At det var muligt for uvedkommende at tilsætte kemikalier til det grundvand vi bruger som drikkevand skabte selvklart en kraftig debat om vandværkernes sikkerhed.

Fløng Vandværks bestyrelse har altid prioriteret vandforsyningens sikkerhed højt.

Skulle uheldet være ude: et "angreb på vandværkets ledningsnet eller vandværket", driftsstop på vandværket som følge af nedbrud på en eller flere maskiner, ja så ville der ikke være anden mulighed end at lukke vandværket ned i en længere periode.
Siden opstarten af det nuværende vandværk 1970 har det ikke været lukket ned som følge af mekaniske fejl. Det er hidtil lykkedes at foretage de nødvendige reparationer på vandværket eller ledningsnettet på få timer. En enkelt gang har vandværket været lukket ned for at foretage en større reparation, men nedlukningen skete i de sene natte- og tidlige morgentimer.

Den etablerede nødforsyningsledning har sat os i stand til at lukke vandværket når sikkerheden er i fare eller hvis der skal ske en større reparation på vandværket.