• Betaling af vand 2024

    Opkrævninger er til betaling i april og oktober

    Læs mere
  • Rent drikkevand

    Mere information om vand

    Læs mere

Velkommen til Fløng Vandværk A.M.B.A.

Forslaget om Fusion/sammenlægning med Ny Fløng Vandværk blev vedtaget med 29 stemmer for forslaget og 5 imod. I henhold til vedtægternes § 9 vil de blive indkaldt til yderligere en ekstra ordinær generalforsamling efter sommerferien.

Referat af ekstraordinær generalforsamling 6/6-2024

Aftale/fusion

Indstilling/Motivation

Fløng Vandværk A.M.B.A. forsyner 892 forbrugere med rent drikkevand.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Siden marts måned 2009 er der blevet leveret/solgt vand til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a., der har 422 forbrugere.

-

Vandværket har i år 2023 udpumpet 92.493 m3 vand til eget forsyningsområde og 46.444 m3 til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.