• Betaling af vand

    Opkrævningstidspunktet for betaling af vand er ændret

    Læs mere
  • Rent drikkevand

    Mere information om vand

    Læs mere

Velkommen til Fløng Vandværk A.M.B.A.

Fredag den 24/7-2020 i tiden mellem kl. 0830 og kl. 1300 vil der grundet ledningsarbejde desværre være lukket for vandet på Sydstjernen og Stjernedalen. Vi beklager de gener det må medføre.

 - - - -

Årets årlige ordinære generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 22. september 2020 kl. 1900. Generalforsamling afholdes som tidligere i Fløng Forsamlingshus.

Vi er dog nødt til at tage forbehold for ændringer i smittefare og udmelding fra Regeringen.

Når tiden nærmere sig vil der med det varsel, der fremgår af vedtægternes § 8 ske indkaldelse til generalforsamlingen.

Gennem de sidste år er alle vores vandmålere blevet udskiftet.

I år har vi sammenlignet vores aflæsninger med de aflæsninger, som forbrugerne har indsendt til kommunen.

Vi forventer, at forbrugerne ikke længere skal indsende aflæsningskort, idet vi er i stand til at foretage fjernaflæsning af vandmålerne og sende disse tal til kommunen.

Fløng Vandværk A.M.B.A. forsyner 890 forbrugere med rent drikkevand.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Siden marts måned 2009 er der blevet leveret/solgt vand til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a., der har 447 forbrugere.

-

Vandværket har i år 2019 udpumpet i alt 133.221 m3 vand.

Heraf var de 91.686 m3 vand til eget forsyningsområde og 41.535 m3 til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.