• Betaling af vand

    Opkrævningstidspunktet for betaling af vand er ændret

    Læs mere
  • Rent drikkevand

    Mere information om vand

    Læs mere

Velkommen til Fløng Vandværk A.M.B.A.

Årets årlige ordinære generalforsamling er nu fastsat til tirsdag den 22. september 2020 kl. 1900. Generalforsamling afholdes som tidligere i Fløng Forsamlingshus.

Vi er dog nødt til at tage forbehold for ændringer i smittefare og udmelding fra Regeringen.

Når tiden nærmere sig vil der med det varsel, der fremgår af vedtægternes § 8 ske indkaldelse til generalforsamlingen.

Gennem de sidste år er alle vores vandmålere blevet udskiftet.

I år har vi sammenlignet vores aflæsninger med de aflæsninger, som forbrugerne har indsendt til kommunen.

Vi forventer, at forbrugerne ikke længere skal indsende aflæsningskort, idet vi er i stand til at foretage fjernaflæsning af vandmålerne og sende disse tal til kommunen.

Fløng Vandværk A.M.B.A. forsyner 890 forbrugere med rent drikkevand.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Siden marts måned 2009 er der blevet leveret/solgt vand til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a., der har 447 forbrugere.

-

Vandværket har i år 2019 udpumpet i alt 133.221 m3 vand.

Heraf var de 91.686 m3 vand til eget forsyningsområde og 41.535 m3 til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.