• Betaling af vand 2023

    Opkrævninger er til betaling i april og oktober

    Læs mere
  • Rent drikkevand

    Mere information om vand

    Læs mere

Velkommen til Fløng Vandværk A.M.B.A.

24/3 - Der er i øjeblikket problemer med vandforsyningen, idet der er brud på en vandledning/Fløngvænget.

Det har derfor været nødvendigt at lukke for vandet på enkelte strækninger. Der arbejdes på højtryk for at få reetableret vandledningen

Vandværket afholder ordinær generalforsamling torsdag den 20. april 2023 kl. 1900 i Fløng Forsamlingshus.

Indkaldelse/dagsorden offentliggøres senere.

Fløng Vandværk A.M.B.A. forsyner 892 forbrugere med rent drikkevand.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Siden marts måned 2009 er der blevet leveret/solgt vand til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a., der har 447 forbrugere.

-

Vandværket har i år 2022 udpumpet 90.678 m3 vand til eget forsyningsområde og 44.323 m3 til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.. Grundet ledningsbrud er der importeret 87 m3 vand fra Høje-Taastrup kommune.