• Betaling af vand 2021

    Opkrævningstidspunktet for betaling af vand er ændret

    Læs mere
  • Rent drikkevand

    Mere information om vand

    Læs mere

Velkommen til Fløng Vandværk A.M.B.A.

Ordinær generalforsamling år 2021, blev afholdt den 3/6-2021 kl. 1900 i Fløng Forsamlingshus.

-

Information vedr. aflæsning af vandmåler:

Vandværket har ved årsskiftet 2020-2021 foretaget fjernaflæsning af forbrugernes vandmålere.

Årsafregning og a conto for 1.ste halvår udsendes til betaling senest 6. april 2021

Fløng Vandværk A.M.B.A. forsyner 890 forbrugere med rent drikkevand.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Siden marts måned 2009 er der blevet leveret/solgt vand til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a., der har 447 forbrugere.

-

Vandværket har i år 2020 udpumpet 98.942 m3 vand til eget forsyningsområde og 42.550 m3 til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.

I 2020 havde vi et større ledningsbrud, hvorved der var et større ledningstab ligesom vi måtte købe vand fra Høje-Taastrup kommune.