• Betaling af vand 2021

    Opkrævningstidspunktet for betaling af vand er ændret

    Læs mere
  • Rent drikkevand

    Mere information om vand

    Læs mere

Velkommen til Fløng Vandværk A.M.B.A.

 

Information vedr. aflæsning af vandmåler:

Høje-Taastrup kommune vil pr. 1/1-2021 overgå til et nyt system og udsender derfor aflæsningskort, hvor dato for aflæsning i år er senest d. 30. november 2020, med indberetning senest d. 4. december 2020.

Denne aflæsning vedrører kun Høje-Taastrup kommune og anvendes til opkrævning af forbrugsafgift/kloak.

Vandværket vil som tidligere oplyst foretage en fjernaflæsning af forbrugernes vandmålere i forbindelse med årsskiftet.

Gennem de sidste år er alle vores vandmålere blevet udskiftet.

I år har vi sammenlignet vores aflæsninger med de aflæsninger, som forbrugerne har indsendt til kommunen.

Fløng Vandværk A.M.B.A. forsyner 890 forbrugere med rent drikkevand.

Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer. Siden marts måned 2009 er der blevet leveret/solgt vand til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a., der har 447 forbrugere.

-

Vandværket har i år 2019 udpumpet i alt 133.221 m3 vand.

Heraf var de 91.686 m3 vand til eget forsyningsområde og 41.535 m3 til Ny Fløng Vandværk a.m.b.a.