Fløng Vandværk

- forsyner 890 forbrugere i Fløng og 447 forbrugere i Ny Fløng med rent drikkevand. Vandet bliver hentet i vandværkets 4 boringer.
Vandværket udpumpede i år 2019 133.221 m3 vand.


Hårdhed
Den totale hårdhed er 22,2 - 27,2°dH.

Vandkvalitet og kontrol
For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

I år 2018 er følgende kontrolprogram godkendt af Høje-Taastrup kommune.