Vandmålere

Vi har nu fået skiftet vandmålerne.

Den ny type vandmåler er af mrk. Kamstrup Multical 21 og når alle vandmålere er udskiftet vil vandværket være i stand til at foretage fjernaflæsning. I 2019 vil der blive opsat antenner/aflæsere således vi forhåbentlig kan aflæse alle de nye vandmålere.

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. 

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejeres ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
 

Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandværket opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme. Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.