Vandmåler

 

Er vandmåleren tilgængelig og fri som foreskrevet i regulativet.

Alt for mange vandmålere er i tidens løb blevet skjult i skabe, bag frysere o.s.v., hvilket medfører, at man kun med en kraftig indsats løbende kan kontrollere om der finder vandspild sted.
Overvej derfor kraftigt om ikke vandmåleren skal flyttes for at blive mere tilgængelig.

NB. Husk at en vandmåler kun må flyttes efter forudgående tilladelse fra vandværket og selve flytningen må kun udføres af en autoriseret VVS - installatør.