Vedrørende havevanding

 

Følgende er gældende for havevanding:

1. DATOVANDING
2. OMRÅDEVANDING
3. TOTALT VANDINGSFORBUD

Når og hvis ekstraordinære restriktioner, som anført under punkt 2 og punkt 3 indføres, kan årsagen være følgende:

Længere tids udeblivelse af regn skaber til tider så stort vandforbrug, at råvandsindvindingen ikke kan følge med.

ULOVLIG HAVEVANDING

Den til tider kraftige (men også ulovlige) havevanding medfører, at 10-15 % af forsyningsområdet er helt uden vand i tidsrummet fra kl. 19.00 - 0.00.

Ad. 1 Der vil primo juni måned i Lokal Avisen blive annonceret havevanding tilladt i tidsrummet fra kl. 20.00 - 23.00.
Datovanding skal forstås således: LIGE HUSNUMRE PÅ LIGE DATOER, ULIGE HUSNUMRE PÅ DATOER.

Ad. 2 Såfremt der konstateres overforbrug vil der i Lokal Avisen blive annonceret OMRÅDEVANDING. d.v.s. et antal veje gives tilladelse til at vande på én bestemt ugedag i et i Lokal Avisen nærmere angivet tidsrum.

Vej og ugedag:
MANDAG
Birkevang - Fagerbo 1til 45 (kun ulige nr.) - Månebakken - Stjernedalen - Sydstjernen: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 og 40.
TIRSDAG
Akacievej - Bøgevang - Fyrrevang.
ONSDAG
Askevang - Bredekær - Duekær - Kirkebakken - Møllevej - Nørrekær - Tårnkær.
TORSDAG
Bavneåsen - Fløngvænget - Hovmarken
FREDAG
Berberisvej - Forsythiavej - Fløng Byvej - Gyvelvej - Hedevej - Hortensiavej - Hybenvej - Ildtornevej - Jasminvej - Keglens Kvt. - Kuglens Kvt. - Ligustervej - Magnoliavej - Ribesvej - Snebærvej - Soderupvej: 9, 10, 12, 14, 16 og 18 - Spiræavej - Terningens Kvt. - Ved Gadekæret.

Såfremt disse vandingsrestrikttioner fortsat ikke medfører en acceptabel vandforsyning til de husstande, der i forvejen er ramt, når der havevandes, vil TOTALT VANDINGSFORBUD blive meddelt interessenterne ved annoncering.

Ad. 3 TOTALT VANDINGSFORBUD SKAL FORSTÅS SÅLEDES.
Der vil kun være tilladelse til at vande med kande eller lignende. Bilvask med slange vil kun være tilladt, når der på slangen er påsat en "pistol", som automatisk lukker, når den ikke benyttes.
Opfyldning af swimmingpools samt soppebassiner over 200 liter vil kun være tilladt i tidsrummet fra kl. 01.00 - 05.00.
Enhver overtrædelse af foranstående regler vil medføre ekstra vandafgift samt bøder i henhold til regulativets §20. Bødens størrelse vil fremgå af takstbladet.