Ejerskifte

 

 Ejerskifte

Vandværket foretager flytteafregning. 
Dette grundet vedtagelsen af den nye persondataforordning.