Betalingsterminer


 
Der udsendes ½ årlige opkrævninger:

Årsopgørelse for det forgangne år samt a conto betaling for perioden januar til juni, udsendes til betaling i april måned.

A conto betaling for perioden juli til december, udsendes til betaling i oktober måned.