Betalingsterminer


 
Der udsendes ½ årlige opkrævninger:
Til betaling i maj måned, udsendes årsopgørelse for det forgangne år samt a conto betaling for perioden januar til juni.
Til betaling i november udsendes a conto betaling for perioden juli til december.