Vandværksgrunden

 

Efter længere tids "roden" på vandværksgrunden er første del af renoveringen færdig.

Der er blevet udført renovering af kloaknettet og terrænet foran vandværksbygningen, således at risikoen for, at udefrakommende vand kunne trænge ind på vandværket, er fjernet.

Vandværket, ny indkørsel

 

Der er udført ny belægning, nyt hegn og ny beplantning, og området omkring vandværket fremtræder efter bestyrelsens mening betydeligt pænere og mere vedligeholdelsesvenligt end før.

Indkørsel fra Tårnkær