I de sidste år er de gamle vandmålere blevet udskiftet til nye målere, der kan fjernaflæses.

Sommeren 2016 blev der etableret en ny vandboring og en af de ældre boringer blev lukket.

I 2014 blev der monteret en kalkknuser

I 2010 blev der monteret en ny el-styretavle.

I år 2009 blev der foretaget ombygning af filteranlæg.
Der blev monteret en ny rentvandspumpe og Rentvands-
tanken blev gennemgået 
Samlet giver det en reduktion af elforbruget og dermed 
mindre Co2.