I år 2019 var vi færdige med at installere nye vandmålere, der kan fjernaflæses. Vandværket har derfor siden 2019 fjernaflæst vandmålerne.

Sommeren 2016 blev der etableret en ny vandboring og en af de ældre boringer blev lukket.

I 2014 blev der monteret en kalkknuser

I 2010 blev der monteret en ny el-styretavle.

I år 2009 blev der foretaget ombygning af filteranlæg.
Der blev monteret en ny rentvandspumpe og Rentvands-
tanken blev gennemgået 
Samlet giver det en reduktion af elforbruget og dermed 
mindre Co2.