Hyppigt stillede spørgsmål

 

 

Hvad koster en m3 vand?
Svar: Se under afsnittet Vandværket (Takstblad)


Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal)

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Den totale hårdhed varierer mellem 22,2 - 27,2°dH.

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Bilvask med slange vil kun være tilladt, når der på slangen er påsat en "pistol", som automatisk lukker, når den ikke benyttes.

Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Svar: Se reglerne under afsnittet: Havevanding.

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja, men se alt om vandets kvalitet under afsnittet: Vandkvalitet.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Se svaret under afsnittet: Kontakt.

Hvor er min stophane placeret?
Svar: Se under afsnittet: Stophane

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Se under afsnittet vandmåler (Udskiftning af vandmåler)

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja. Se under afsnittet Spar på vandet (check dit vandforbrug)

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Se svaret under afsnittet: Kontakt.

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: Se svaret under afsnittet: Kontakt.

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: Se svaret i vedtægterne - særskilt § 4 - medlemmerne rettigheder og § 5 medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.